popol.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
advertenties

Aangepast zoeken
 
 
bezoek Belvilla vakantiehuizen
 
Bezoek PoPoL's webpagina's
 
verbeter je ranking op zoekmachines 
 
 
bezoek hpv.popol.eu
 
bezoek scheren.popol.eu
 
bezoek france.popol.eu 
 
bezoek lpg.popol.eu

bezoek duitsedoggen.popol.eu
 
speel sudoku bij popol.eu
 
bezoek Walterito's fototentoonstelling
 
Met 'prioritair voertuig' naar begrafenis
 

Met 'prioritair voertuig' naar begrafenis

 
Vandaag had ik het 'genoegen' een deel van mijn belastinggeld te mogen zien gebruiken. Op de z.g. 'Expressweg', de E34 van Knokke naar Antwerpen moest iedereen met spoed aan de kant: een zware SUV werd, blauw zwaailicht op het dashboard, begeleid door DRIE motoren van de Militaire Politie. Mooi om zien was hoe de voorste motorrijder op het kruispunt stopte om de VIP door het rode verkeerslicht te laten, waarna hij weer achteraan aansloot in het mini-konvooi. De overige motoragenten waren ondertussen een plaatsje naar voren opgeschoven, zodat het volgende kruispunt bemand werd door nummer twee, enzovoort.
 
In de Belgische wetgeving is rond deze materie het volgende terug te vinden:
Prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel. De blauwe knipperlichten moeten worden gebruikt wanneer het prioritair voertuig een dringende opdracht uitvoert, het geluidstoestel mag slechts gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert. Het prioritaire voertuig dat het geluidssignaal gebruikt, mag slechts door het rood rijden na te hebben gestopt, en op voorwaarde dat het geen gevaar oplevert voor de andere weggebruikers.
'Uiteraard' werd er in het geval ik vandaag mee mocht maken slechts door één van de vier voertuigen gestopt. De drie andere (de SUV en twee motoren)  bleven op hun 'kruissnelheid' van pakweg 110 km/u doorrijden. Ook door het rode licht.
 
Nu schuilt er een beetje Sherlock Holmes in uw dienaar, en aangezien het a) militaire politie was en b) het konvooi uit de richting van Aalter kwam, meende ik te mogen concluderen dat de minister van landsverdediging, meneer De Crem, in de SUV onderweg was.
 
Later op de dag hoorde ik op de radio dat minister De Crem in Schoten aanwezig was op de begrafenis van de militair die verleden week het leven liet bij een ontmijningsopdracht. Mijn coclusie werd hierdoor nog maar eens bevestigd.
 
Ik meen te mogen stellen dat 'zijne excellentie' De Crem de verkeersveiligheid van een aantal weggebruikers in gevaar heeft gebracht door zich op ongepaste wijze te laten escorteren naar een uitvaartplechtigheid. Een begrafenis kan toch moeilijk een 'dringende opdracht' worden genoemd, laat staan het bijwonen ervan!

Wat Googlen leerde me dat er reeds in 2002 een vraag in de Senaat werd geteld, aangaande het gebruik van 'prioritaire voertuigen' door ministers. De toenmalige minister van verkeerswezen antwoordde destijds het volgende:

Mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer. - Behalve de voertuigen die krachtens artikel 28 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 met een of meerdere blauwe zwaailichten mogen worden uitgerust, kan ik toestemming verlenen om andere voertuigen, die toebehoren aan een overheidsdienst, aan de voorzijde of op het dak uit te rusten met een of meerdere blauwe zwaailichten. Volgens artikel 43 van het technisch reglement geldt hetzelfde voor de uitrusting met een geluidshoorn. Een prioritair voertuig moet zowel over een blauw knipperlicht als over een speciaal geluidstoestel beschikken.

Mijn diensten en ik worden geregeld verzocht dergelijke toestemming te verlenen. Ik wens het aantal toelatingen strikt te beperken om de banalisering van prioritaire voertuigen te vermijden. Een wildgroei aan prioritaire voertuigen zou immers een negatief signaal ten overstaan van de bevolking vormen.

Daarom heb ik sinds mijn aantreden slechts in twee gevallen toestemming verleend: aan de eerste minister, die bij de uitoefening van zijn functies als regeringsleider op elk ogenblik dringende opdrachten moet kunnen uitvoeren, en aan de kabinetschef van Binnenlandse Zaken, die belast is met politiekwesties en de bescherming van de bevolking en die verantwoordelijk is voor het crisiscentrum van de regering.

Verder heb ik geen enkel minister of dienst een toestemming gegeven. Ter herinnering: de reglementering preciseert dat de blauwe zwaailichten moeten worden gebruik wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert. Artikel 37 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt dat ze ook kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van elke andere opdracht, maar het speciale geluidstoestel mag enkel bij dringende opdrachten worden ingeschakeld.

Ik kom nu bij de voorbeeldfunctie van vooraanstaanden in de samenleving - en daartoe reken ik ook de verkozenen des volks - en de sensibilisering van de gehele bevolking. De Staten-Generaal van de verkeersveiligheid die ik op 25 februari 2002 organiseerde, moet de bevolking duidelijk maken dat de regering eensgezind achter de prioriteiten inzake verkeersveiligheid staat...
Blijkbaar is de minister van 'landsbevrediging' de uitzondering op de regel...
 
 
 
Aankoopsuggestie voor nieuwe SUV landsverdediging
 
 
 
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl