popol.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
advertenties

Aangepast zoeken
 
 
bezoek Belvilla vakantiehuizen
 
Bezoek PoPoL's webpagina's
 
verbeter je ranking op zoekmachines 
 
 
bezoek hpv.popol.eu
 
bezoek scheren.popol.eu
 
bezoek france.popol.eu 
 
bezoek lpg.popol.eu

bezoek duitsedoggen.popol.eu
 
speel sudoku bij popol.eu
 
bezoek Walterito's fototentoonstelling
 
Laatste artikelen

Een van de meest bekeken en hoogst gewaardeerde programma's van VRT-net Canvas is ongetwijfeld "De Canvascrack" met de charismatisch quizmaster Herman Van Molle.

In tegenstelling tot het eerste net ("Een") krijg je hier niet de zovéélste herhaling te zien van een uitgemolken reeks zoals "De Kampioenen", die men er nu reeds voor de twintigste keer (of zo) opnieuw op de kijkers lost laat.

Neen, De Canvascrack pakt iedere dag uit met vier nieuwe vijf-vragen kwissen en houdt intellectueel Vlaanderen (en Nederland) iedere avond opnieuw in spanning. Haalt de "Crack" het, of is de uitdager slimmer / sluwer?

Om z'n trouwe kijkers te testen (of is het PESTEN?) begint De Canvascrack NOOIT op het opgegeven tijdstip. In plaats van klokvast  om 21.00u  te starten, slagen de VRT-televisiemakers er bijna dagelijks in om De Canvascrack met enige minuten vertraging de ether in te sturen. Behalve op dagen dat er voetbal, tennis, of een andere volksvermakelijkheid plaats vindt, want dan wordt De Canvascrack nà die uitzending getoond, liefst ook nog met enige vertraging op het in de tv-gids (en het op VRT teletext) getoonde tijdstip. 

Wie naar De Canvascrack wil kijken, die moet er iets voor over hebben!

Gisteravond was ik wegens een familiebezoek niet in staat om naar mijn lievelingsprogramma te kijken. Geen probleem (normaal gezien), want de VRT zendt de volgende dag de uitzending ook nog eens in de namiddag uit. Toen ik vanochtend (22 augustus 2013) de teletextpagina van de VRT raadpleegde bleek dat er vandaag géén heruitzending van De Canvascrack plaatsvindt, door... (je raad het al) ... een uitzending van een hockeymatch. En vanavond wordt De Canvascrack pas 'na' 22.44u uitgezonden, wegens voetbal.

Toen ik meende het ei van Columbus te hebben gevonden - De Canvascrack wordt immers ook via satelliet uitgezonden op BVN- bleek ik nog net op tijd om dààr de gemiste aflevering te zien. Hoera! Wat een mazzel dat ik als een van de weinige autochtonen in deze bananenrepubliek over een schotelantenne beschik!

Dat 'hoera' goldt slechts tot de bewuste uitzending begon. Want de "crack" die ik te zien kreeg was niet de "crack" van eergisteren, en toch kwam de man me niet onbekend voor. Toen Van Molle het vervolgens had over de aflevering van 'vrijdag' gingen er nog meer alarmbelletjes rinkelen, en toen de eerste vragenronde startte met het thema 'de eerste schooldag' werd het me overduidelijk: dit was niet de uitzending van gisteren 21 augustus 2013, maar die van verleden jaar 1 september 2012! Dat de VRT een beetje "achter loopt" wisten we al langer, dat BVN bijna EEN JAAR achter loopt is simpelweg belachelijk.

Noch op de website van de VRT, noch op die van Canvas biedt men de kans de gemiste aflevering te bekijken. Alleen wie over kabeltelevisie beschikt kan, mits betaling, een gemiste aflevering van het BESTE Canvasprogramma belijken, en dat enkel en alleen omdat men op de VRT prefereert een of andere stomme sportwedstrijd uit te zenden. Arme VRT, arm Vlaanderen!

Foto: tijd dat Van Molle ook de VRT-top eens op de korrel neemt!

Reacties

Zoals elk jaar profitteren de Belgische politici van een uitzonderlijk lange vakantieperiode. In het land van Bert Bibber, Koning Flupke loopt het politiek zomerreces van 21 juli tot de 2de dinsdag van oktober. Dit jaar dus welgeteld ZESENTACHTIG DAGEN!!! 86 dagen van heerlijk nietsdoen. (Alsof dat enig verschil uitmaakt met wat ze tijdens hun politiek ambt uitvreten...)

Premier Elio Di Rupo zit in Italië, waar ook ene K. D. G. een (illegaal verkregen?) villa bezit. Italië is voor meer Belgisch 'schoon volk' een geliefde vakantiebestemming: ook (ex) Koning Albert Deux heeft er een 'bootje' liggen (dat handevol geld kost aan de Belgische belastingbetaler, omdat de schuit door militairen 24/7 bewaakt en bemand wordt) Misschien niet verworderlijk dat Italië zo geliefd is bij de Belse politici: ook in het land van Berlusconi is corruptie en omkoperij een algemeen gebruik.

Wellicht zitten toch niet àlle Belse politici in De Laars, want vanuit Londen kwam vandaag volgend vet bericht:

"Arbeiders van de rioleringsmaatschappij in Londen zijn de afgelopen drie weken druk bezig geweest met het verwijderen van een heuse berg vet. Het ging om meer dan 15 ton vet afkomstig van eten en ander afval. De capaciteit van de riolen werd dan wel maar voor zo'n vijf procent verminderd maar het vet tastte wel de buizen in de riool aan. De zogenaamde 'vetberg' werd ontdekt toen de bewoners van de wijk Kensington, in zuid-Londen, hun toilet niet meer konden doorspoelen."


PoPoL wist de hand te leggen op een exclusieve foto van The Fat Block:

 
Reacties

In Nigeria eindigde de voetbalwedstrijd tussen Police Machine FC en Babayaro FC op een 67-0 stand. Bij de rust bedroeg de score nog 6-0.

Police Machine wilde duidelijk deze beslissende match winnen, want het stond in de play-offs gelijk met Plateau United Feeders. Het doelsaldo van de match tegen Babayaro FC zou beslissen wie er naar derde klasse mocht promoveren.

Hoewel de heren van Police Machine dus 61 doelpunten maakten in de tweede speelhelft, gingen zij roemloos ten onder: Plateau United had Akurba FC namelijk met 79-0 ingeblikt, terwijl het daar bij de rust nog 7-0 was. Om zeker te zijn dat Plateau United met de titel ging lopen, had de aanvoerder van Akurba FC zelfs drie own-goals gescoord!

Nu staat Nigeria wereldwijd bekend om zijn internetfraude, maar dus ook op de grasmat kennen ze er wat van. De fraude bleek zo overduidelijk, dat beide ploegen voor 10 jaar uit de competitie verbannen werden. Alle spelers, bestuursleden én scheidsrechters kregen bovendien een levenslange schorsing opgelegd.

Wat flauw nou...

Reacties

In Noord-Londen overleed vrijdagavond (19 juli 2013) de Engelse komiek, schrijver, acteur, regisseur en producent Mel Smith aan de gevolgen van een hartaanval.

Smith werd in de jaren 1980 in onze contreien bekend als de dikke helft van het duo 'Alas Smith and Jones', dat voortkwam uit 'Not the Nine o' Clock News', waarmee ook Rowan Atkinsons ster rees.

De volledige biografie van Mel Smith vind je op wikipedia.

Melvin Kenneth Smith, roepnaam 'Mel', werd amper 60 jaar.

Foto: Mel met zijn collega's van 'Not the Nine o' Clock News'


Reacties

In België vindt op 21 juli (opnieuw) een staatgreep plaats. In tegenstelling tot de meeste (andere) bananenrepublieken, wordt het hier namelijk ruim vooraf aangekondigd, en is iedere rechtgeaarde Belg er dolblij mee. Wat meteen een goed beeld van het geestesvermogen van de royalisten schetst.

Hoezo, staatsgreep? Hoezo, opnieuw een staatsgreep?

Wel, laten we even de Belgische Grondwet erbij roepen. Meer bepaald het hoofdstuk dat met 'de Koning' te maken heeft.

In artikel 90 wordt beschreven wat er moet gebeuren bij het overlijden van de koning. Aangezien Albert II echter niet dood is, is dit artikel hier niet van toepassing. Zo eenvoudig is dat.

Dus moeten we in diezelfde Grondwet gaan zoeken naar een situatie die wél van toepassing is. De enige artikels die daarvoor in aanmerking komen, zijn art 93 en art 95.

Artikel 93 heeft het over een situatie waarbij de koning 'in de onmogelijkheid verkeert' om te regeren. Artikel 95 handelt over een situatie waarbij 'de troon onbezet is'.

In beide gevallen dient dan -nog steeds volgens de Grondwet- in een REGENTSCHAP voorzien te worden.

 

Wanneer op 21 juli 2013 Albert II aftreedt, en Filip(s) / Philippe de eed van koning aflegt, wordt daarmee de grondwet overtreden. Wat gelijk staat met het onwettig toeëigenen van de macht. Of met andere woorden: een staatsgreep.

Helaas is dit niet de eerste keer dat de Grondwet geschonden wordt door een Belgische vorst: op woensdag 4 april 1990 trad toenmalig koning Boudewijn af... voor een periode van 30 uur. HIj had gewetensbezwaren en kon/wou de abortuswet niet ondertekenen. De regering, onder Wilfried Martens, besliste toen dat de vorst "in de feitelijke onmogelijkheid verkeerde om te regeren" en nam de leiding van het land zolang in handen. Ook dàt was tegen de regels van de Gorndwet in, en bijgevolg (ook) een staatsgreep.

De EU, noch de Blauwhelmen, nocht de NATO zullen ingrijpen, op 21 juli 2013, wanneer in de bananenrepubliek Belgenland een aangekondigde staatsgreep zal plaatsvinden. Vive la Belziek!

 

Voor wie het allemaal even zelf wil controleren, volgt hieronder de integrale weergave van het betreffende hoofdstuk uit de Belgische Grondwet:

 

HOOFDSTUK III
DE KONING EN DE FEDERALE REGERING

Afdeling I
De Koning


    Art. 85

    De grondwettelijke macht van de Koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg en volgens eerstgeboorterecht.

    De in het eerste lid bedoelde nakomeling die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon.

    Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers.

    Art. 86

    Bij gebreke van nakomelingschap van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg, kan de Koning zijn opvolger benoemen, mits de Kamers daarmee instemmen op de wijze als in artikel 87 is voorgeschreven.

    Indien geen opvolger op deze wijze is benoemd, is de troon onbezet.

    Art. 87

    De Koning kan niet tegelijk hoofd van een andere Staat zijn zonder instemming van beide Kamers.

    Geen van beide Kamers kan hierover beraadslagen, wanneer niet ten minste twee derden van haar leden aanwezig zijn, en het besluit is alleen dan aangenomen, indien het ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.

    Art. 88

    De persoon des Konings is onschendbaar; zijn ministers zijn verantwoordelijk.

    Art. 89

    De civiele lijst wordt door de wet vastgesteld voor de duur van de regering van elke Koning.

    Art. 90

    Bij overlijden van de Koning komen de Kamers zonder bijeenroeping samen, uiterlijk de tiende dag na die van het overlijden. Indien de Kamers tevoren ontbonden zijn en het ontbindingsbesluit bijeenroeping bevat tegen een later tijdstip dan de tiende dag, treden de oude Kamers opnieuw in functie totdat de Kamers die hun plaats moeten innemen, bijeenkomen.

    Te rekenen van het overlijden van de Koning en tot de eedaflegging van zijn troonopvolger of van de Regent, wordt de grondwettelijke macht van de Koning in naam van het Belgische volk uitgeoefend door de in raad verenigde ministers en onder hun verantwoordelijkheid.

    Art. 91

    De Koning is meerderjarig op de volle leeftijd van achttien jaar.

    De Koning neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenigde Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgelegd :

    "Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, 's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.".

    Art. 92

    Indien, bij overlijden van de Koning, zijn opvolger minderjarig is, komen beide Kamers in verenigde vergadering bijeen, ten einde in het regentschap en in de voogdij te voorzien.

    Art. 93

    Indien de Koning in de onmogelijkheid verkeert te regeren, roepen de ministers, na deze onmogelijkheid te hebben laten vaststellen, de Kamers dadelijk bijeen. Door de verenigde Kamers wordt in de voogdij en in het regentschap voorzien.

    Art. 94

    Het regentschap mag slechts aan één persoon worden opgedragen.

    De Regent treedt eerst in functie nadat hij de bij artikel 91 voorgeschreven eed heeft afgelegd.

    Art. 95

    Ingeval de troon onbezet is, voorzien de Kamers, samen beraadslagend, voorlopig in het regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamers bijeenkomen; deze bijeenkomst heeft plaats uiterlijk binnen twee maanden. De nieuwe Kamers, samen beraadslagend, voorzien voorgoed in het bezetten van de troon.


Reacties

Vandaag kreeg ik een mailtje van een dorpsgenoot.
Die beklaagt zich dat ik op dit blog durf te beweren dat De Panne een verwaalste gemeente is.

HIj schrijft letterlijk "Het is niet omdat hier heel veel franstalig publiek rondloopt dat het geen Vlaamse gemeente meer zou zijn. Integendeel, ondertussen is de kustlijn Vlaamse bevoegdheid geworden, en valt niet langer onder Belgisch federaal bestuur."

Nu, voor iemand die hier geboren en getogen is, zou het kùnnen zijn dat de verwaalsing niet (meer) opvalt.
Maar voor iemand die uit een andere Vlaamse gemeente naar De Panne komt wonen is de niet aflatende arrogantie van 'vele' bewoners van Franstalig België een niet te ontkennen feit.

Wie een restaurant of café binnen stapt wordt bijna altijd in het Frans aangesproken.
Wie een bezoekje brengt aan het gemeentehuis hoort steevast de taal van Molière aan de loketten, hoewel de taalwetgeving dit verbiedt.

En wat de denken van eentalige reclame die in je brievenbus wordt gedeponeerd?
Eentalig FRANS!
Mocht dit b.v. in het Arabisch gebeuren, dan zou desnoods de staatsveiligheid ingrijpen.
Nu reageert er niemand.

Afgelopen week was het weer zover: een of andere onbeschofte figuur vond het noodzakelijk zijn publiciteit in mijn brievenbus te deponeren, ondanks een klever die vraagt om geen reclamedrukwerk te bezorgen.
En wat bood de man aan? "Literie de luxe", die aangeboden werd aan "prix choc".

Ja, ik was geschokt! Niet door de prijzen, maar door de arrogantie van deze minkukel.
Franstalige reclame hoort niet in Vlaamse brievenbussen, stop het Waals imperialisme!Reacties

De zomervakantie is aangebroken, en dat zal je hier, in De Panne, geweten hebben.

De politie plukte gisteren een quasi-naakte man van straat, die volgens het krantenbericht "slechts een lapje stof voor zijn edele delen droeg".

Zo'n bericht doet me denken aan dat mopje van de man die op de radio hoort dat er op de weg waarop hij rijdt een spookrijder gesignaleerd is, en die dan bij zichzelf zegt: "één spookrijder? Ze rijden hier allemaal tegen de richting!".

Aan zee is het blijkbaar de gewoonte halfnaakt rond te lopen, niet alleen op het strand, maar ook in de straten die een kilometer of meer van de zee verwijderd zijn. Ik zie er regelmatig die in zwembroek op de fiets rijden, zelfs in de buurt van Veurne, dat meer dan 10km van zee ligt! Waar die lui hun identiteitskaart (verplicht bij te hebben in Belgenland) of hun geld steken, dàt wil ik niet weten...

Nog een nieuwe trend is "kamperen voor de deur". Voor iemand ànders deur, uiteraard. Liefst zo dicht mogelijk bij de zeedijk, en uiteraard zonder een cent te betalen. Deze eerste vakantieweek werd de straat waar ik woon reeds tweemaal tot free-camping verheven. Dit keer staat de camper vlak vor mijn deur, royaal over twee parkeervakken, en momenteel is de motor al meer dan een kwartier zijn dieseldampen aan het uitbraken. Het onding moet waarschijnlijk 'opgewarmd' worden, ofwel is-ie z'n accu's aan het opladen...

Veel last van de draaiende motor heb ik niet. Tenminste niet als ik m'n ramen en deuren goed sluit. En het lawaai van de motor wordt overstemd door de muziek die er uit de -met open deur staande- camper komt. Toen ik even buiten een kijkje ging nemen trof ik er een vent in z'n onderbroek aan. Tja, met zo'n klootjesvolk kun je maar best een discussie vermijden.

Dat je in Belgenland niet mag kamperen op de openbare weg is bij wet vastgelegd, de hinder-camper staat hier nu reeds van gisteravond, maar geen plietsie te zien. Die hebben het vast veel te druk met schaarsgeklede lui bij de lurven te vatten...

Reacties

In de krant "Het Nieuwsblad" verscheen vandaag (3 juni) onderstaand bericht:

Uit welingelichte bron heeft PoPoL vernomen een nieuwe Plopsafiguur hiervoor verantwoordelijk blijkt: alleen Kabouter Gap is klein genoeg om ongezien 'in een rugzak te zitten' en dan spullen te jatten.

Gapperdegap!

Hieronder het bewijs dat je ook in Plopsaland moet opletten voor de 'kleine ongemakken' van het leven.

(foto geleend van 'my carved gnome goes a-travelling')

Reacties

Op Radio 2 (de Vlaamse VRT zender) hoorde ik vanonchtend een reclameclipje voor een evenement dat de zender inricht ter gelegenheid van 'vaderdag'.

De luisteraar wordt aangespoord om zijn vader te 'eren' met een liedje uit de jaren '60, door deel te nemen aan de Top '60.

De campagne maakt gebruik van de song 'Papa Was A Rollin' Stone' in de uitvoering van de Temptations (hoewel het origineel van The Undisputed Truth is...)

Op de website van Radio 2 blijkt al dat de bedenker van deze keuze niet de allersnuggerste is, daar de titel er fout wordt weergegeven als Rolling Stone, terwijl de correcte naam van de song met een weglatingsteken wordt geschreven.

De keuze van deze song is i.m.h.o. niet zo flatterend voor de 'vaders' die ermee bedoeld worden en wordt nog eens extra in de verf gezet met de expliciete vraag Was jij of jouw vader een Rolling Stone zoals in het liedje?

Met ander woorden 'laat het ons weten' wanneer je vader een dronken, overspelige luilak is, die nooit een dag in zijn leven gewerkt heeft!

Geef toe, het is best een originele manier om 'vader' te eren, op vaderdag.

 

Lezer Willem Lallemand loste trouwens het raadsel op waarom de VRT een liedje uit de jaren ZEVENTIG gebruikt voor de 'Top 60': in het Frans wordt 71 uitgesproken als soixante-onze (zestig-elf). Het zijn dus échte grapjassen,daar bij de vee-er-tee.

 

Voor wie de tekst van 'Papa Was A Rollin' Stone'  niet kent, volgen hier enkele zinnetjes uit de lyrics:

 

Hey Mama, is it true what they say,
that Papa never worked a day in his life?

And Mama, bad talk going around town
saying that Papa had three outside children and another wife.

Hey Mama, folk say that Papa was never much on thinking.
Spent most of his time chasing women and drinking.

 

Hieronder de ORIGINELE versie van het lied, in 1971 uitgebracht door The Undisputed Truth

 

 

 

 
Reacties

De titel boven dit berichtje klinkt wellicht als het hersenspinsel van een geschifte blogger, maar zo stond het in de krant van vandaag: het gemeentebestuur van de Vlaamse gemeente Wijnegem (in de Antwerpse rand) is van plan de roodwangschildpadden die momenteel (illegaal) in de gemeentelijke vijver verblijven, te vangen en te doden.

Deze allochtone (volgens Van Dale "van elders aangevoerd of afkomstig, niet-inheems, vreemd") bewoners hebben immers al heel wat schade aan de inheemse fauna toegebracht: ze bijten de kuikens van de eenden en andere watervogels dood en beschadigen en doden de vissen in de vijver.

Maar omdat de woorden 'doden' en 'vernietigen' teveel aan de jaren '40 doen denken, heet het tegenwoordig dat de exoten geëuthanaseerd worden. Het resultaat blijft hetzelfde: opgeruimd staat netjes en eigen beestjes eerst.

Tip voor het Wijnegemse gemeentebestuur: zet krokodillen in de vijver, die lusten wel zo'n roodwangschildpadje ;-)

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl